VERGROOT DE SOCIALE VEILiGHEID MET PESTENBINGO

VOOR HET (SPECIAAL) BASISONDERWIJS 

&

VOOR (JONG)VOLWASSENEN MET EEN (L)VB IN INSTELLINGEN EN ORGANISATIES 

PestenBingo is een educatieve, laagdrempelige en oplossingsgerichte sociale veiligheidstool die wordt ingezet om ongewenst gedrag en pesten te voorkomen en adequaat aan te pakken. Daarnaast kan gewenst gedrag worden gestimuleerd. Men wordt geprikkeld om mee te denken in de oplossingen voor ongewenst gedrag en pesten en in de mogelijkheden voor een (nog) positievere omgang met elkaar. Tips en handvatten op de Bingokaart helpen daarbij.

Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Van ongewenst gedrag naar pesten
Pesten is een containerbegrip voor een scala aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag gericht op één of meerdere personen. Dit gedrag bestaat uit: buitensluiten, schoppen, slaan, uitschelden, spullen wegmaken, chanteren, roddelen, manipuleren etc.
Bij pesten hebben we het over structureel ongewenst gedrag. Het bestaat dus voor langere tijd. Pesten kan groot persoonlijk leed veroorzaken, levenslange ontwrichtende impact en gevolgen hebben. Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken, maar hoe doe je dat? PestenBingo is een simpele, effectieve en leuke (!) manier om dit te bereiken.

PestenBingo Onderwijs

PestenBingo kan worden ingezet in het speciaal en het regulier basisonderwijs. 

PestenBingo LVB

Binnenkort vind je hier PestenBingo voor (jong)volwassenen met een (L)VB.

 

AANDACHT VOOR PESTEN

LANDELIJK STEUNPUNT & KENNISCENTRUM

www.aandachtvoorpesten.nl

info@aandachtvoorpesten.nl