‘IK ZIE, Ik zie…wat jij ook ziet?’
PESTENBINGO GEWENST EN ONGEWENST GEDRAG


Speel Pestenbingo OM De Sociale veiligheid te vergroten en te waarborgen
door ongewenst gedrag en pesten
te herkennen, te voorkomen en aan te pakken

Educatieve, laagdrempelige en oplossingsgerichte anti-pesttool voor leerlingen en leerkrachten van groep 4 tot en met groep 8 in het basis- en het speciaal onderwijs. De PestenBingo wordt ingezet om ongewenst gedrag en pesten te voorkomen en adequaat aan te pakken. Dit wordt gedaan door de leerlingen te leren gewenst gedrag, ongewenst gedrag en pesten waar te nemen en te herkennen. Gewenst gedrag wordt door inzet van de PestenBingo gestimuleerd. Leerlingen worden geprikkeld om mee te denken in de oplossingen voor ongewenst gedrag en pesten en in de mogelijkheden voor een (nog) positievere omgang met elkaar. Tips en handvatten op de Bingokaart helpen de leerlingen daarbij.

Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Van ongewenst gedrag naar pesten
Pesten is een containerbegrip voor een scala aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag gericht op één of meerdere personen. Dit gedrag bestaat uit: buitensluiten, schoppen, slaan, uitschelden, spullen wegmaken, chanteren, roddelen, manipuleren etc.
Bij pesten hebben we het over structureel ongewenst gedrag. Het bestaat dus voor langere tijd. Pesten kan groot persoonlijk leed veroorzaken, levenslange ontwrichtende impact en gevolgen hebben. Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

PestenBINGO in het kort

Z

Aanvullende interventie bij iedere anti-pestmethodiek

Z

Educatieve en oplossingsgerichte anti-pesttool om ongewenst gedrag en pesten te herkennen, te voorkomen en aan te pakken

Z

Voor de leerlingen en leerkrachten van groep 4 tot en met groep 8 in het basis- en speciaal onderwijs

Z

In te zetten als interventie door de hulpverlener en begeleider van een groep of een team

Z

Inclusief uitgebreide handleiding met informatie over ongewenst gedrag en praktische handvatten

Z

Inclusief het ontwikkelde 5-Stappenplan ‘Van onrust naar rust’. Hiermee kunnen alle ingevulde gegevens in kaart worden gebracht. Daarnaast geeft het oplossingsgerichte en praktische handvatten voor de verdere uitwerking

Z

Ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van het waarnemen van pesten

Z

Gedurende het schooljaar geeft de PestenBingo een concreet en meetbaar effect weer van het ervaren van veiligheid door de individuele leerling door het gebruik van de veiligheids- en welzijnsmeting

Z

3 verschillende sets ongewenst gedrag verkrijgbaar 

Z

2 verschillende sets gewenst gedrag verkrijgbaar

Z

De gewenst en ongewenst gedrag PestenBingokaarten worden verspreid over het schooljaar ingezet

Z

Het wordt geadviseerd om twee aaneengesloten schoolweken de PestenBingokaart bij te houden. Daarna worden de PestenBingokaarten ingenomen, geïnventariseerd en geëvalueerd

Z

De PestenBingokaarten worden anoniem ingevuld

Z

De voorkant van de PestenBingokaart bestaat uit een korte uitleg en 20 vakjes waarin afhankelijk van de kaart gedrag kan worden aangekruist

Z

Een leeg vakje geeft de leerling de ruimte om gedrag wat niet op de kaart staat in te vullen

Z

Op de achterkant van de PestenBingokaart staat de veiligheids- en welzijnsmeting, waardevolle tips, praktische raad en een prikkelende oplossingsgerichte vraag

Z

Ontwikkeld en samengesteld met dank aan de anonieme bijdrage en hulp van 369 leerlingen verspreid over 15 basisscholen in Nederland

Z

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Het 5-Stappenplan geeft suggesties hoe ook de ouder(s) en opvoeder(s) betrokken kunnen worden bij de verandering en consolidatie van het positieve en gewenste gedrag

Z

Het bijbestellen van aanvullende PestenBingokaarten is mogelijk

 

DE FEITEN

 • Van de 30 leerlingen in het basisonderwijs worden 3 leerlingen gepest (2018: NJI)
 • 80% van de leerlingen tussen de 9-13 jaar willen dat er meer les wordt gegeven over het stoppen van pesten (2020: No Ties-NOS Jeugdjournaal)
 • 50% van de leerlingen tussen de 9-13 jaar zegt hulp nodig te hebben om pestgedrag te stoppen (2020: No Ties-NOS Jeugdjournaal)
 • De beste oplossingen tegen pesten, volgens de meeste leerlingen tussen de 9-13 jaar, is praten over pesten én gepeste kinderen helpen (2020: No Ties-NOS Jeugdjournaal)
 • Bijna 60% van de leerlingen van 9 tot 13 jaar in Nederland geven aan dat zij zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de leerlingen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten (2020: No Ties-NOS Jeugdjournaal)
 • 25% van de basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen (2022, 7 januari, Pointer en DUO)
 • Slechts 50% van gepeste leerlingen vertelt het aan de leerkracht (2005: Fekkes, Pijpers, verloove-Vanhorick)
 • De Covid-19-pandemie is een voorbeeld van een extreem ingrijpende situatie voor kinderen. Naast de persoonlijke impact zorgt dit voor onrust in de klas wat zich uit in ongewenst gedrag en pesten. De Kindertelefoon ziet dit terug in een 50% toename van de meldingen over pesten na de lockdown (2021, 23 september: Kindertelefoon)
 • Er is grote winst te behalen wanneer op school een sfeer gecreëerd wordt waarin harmonie en respect centraal staan en pesten en ander ongewenst gedrag niet getolereerd wordt (2004: Lyznicki, McCaffree, & Robinowitz)

   

  Het is maatschappelijk gezien van grote waarde als kinderen al jong leren om
  ongewenst gedrag, pesten en onveiligheid te herkennen en te signaleren

   

  WAT LEVERT DE PESTENBINGO OP?

   

  LEERDOELEN 

  • Bewust worden van (onbewust) ongewenst en grensoverschrijdend gedrag
  • Bewust worden van (onbewust) pestgedrag
  • Leren het verschil te zien en te benoemen tussen gewenst, ongewenst gedrag en pesten
  • Stimuleren van een (positieve) gedragsverandering
  • Ontwikkelen van een sensitievere kijk op het herkennen van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag en pesten
  • Vergroten van de vorming van een positieve groepsnorm
  • Ontdekken van de kwaliteiten van de groep
  • Leren en ervaren dat door gezamenlijke inspanning een fundamentele bijdrage geleverd kan worden aan het vormen van een veilige en fijne groep waar iedereen zich thuis voelt
  • Gezamenlijk leren dragen van de verantwoordelijkheid voor een veilige leef-, leer- en speelomgeving
  • Stimuleren van gewenst gedrag door positief gedrag te laten zien en te benoemen naar elkaar

   

  WAT LEVERT HET DE PROFESSIONAL OP

  \

  De leerkracht krijgt ‘25’ paar extra ogen die ondersteunen bij het herkennen van gewenst, ongewenst gedrag en pesten in de groep

  \

  De uitkomsten van de PestenBingo geven een goede indicatie van wat er leeft in de groep en waar dringend aandacht voor nodig is

  \

  Het inventariseert en biedt overzicht van gewenst, ongewenst gedrag en pesten in een groep

  \

  Laagdrempelige gesprekstool over pesten, de persoonlijke beleving van elkaars gedrag en de (positieve en minder positieve) groepsnormen

  \

  De gesprekstool vergroot de sensitiviteit met betrekking tot het herkennen van ongewenst gedrag en pesten

  \

  De leerlingen, de leden van de groep of het team, geven hún oplossingen om ongewenst gedrag te verminderen en te voorkomen. Daarnaast geven ze suggesties over de wens tot verandering van de groepsnorm en de kwaliteiten van de groep

  \

  Ouderbetrokkenheid bij gedrag van de leerlingen, groep of team

  \

  Inzicht in de eventuele eigen rol bij het ontstaan van ongewenst/gewenst gedrag, pesten en sociale (on)veiligheid door evaluatie en toetsing van de uitkomsten en ervaringen door een collega of IB-er

  Pakketten & Prijzen

  Z

  Herkennen, voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag en pesten

  Z

  Vergoten van de sociale veiligheid binnen een groep

  Z

  Stimuleren van gewenst gedrag en het voorkomen van pesten

  Z

  Stimuleren van warmte en interesse naar elkaar

  Z

  Stimuleren van een positief groepsklimaat en pro sociaal handelen

  Z

  Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

  Z

  Meetbaar resultaat

  Z

  Met uitgebreide informatieve handleiding

  Z

  Inclusief het 5-stappenplan ‘Van onrust naar rust’

  =

  Stimuleren van een positief groepsklimaat en pro-sociaal handelen

  PESTENBINGO-PAKKET

  50 PESTENBINGOKAARTEN


  32,95 exc. BTW en verzending

   

  =

  5 sets met totaal 50 PestenBingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 3 verschillende versies met ongewenst gedrag. 10 kaarten per versie: totaal 30 ongewenst gedrag Bingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 2 verschillende versies met gewenst gedrag. Per versie 10 kaarten: totaal 20 gewenst gedrag Bingokaarten

  pestenbingo-PAkket

  25 PESTENBINGOKAARTEN

   

  16,95 ex. btw en verzending

   

  =

  5 sets met totaal 25 PestenBingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 3 verschillende versies met ongewenst gedrag. Per versie 5 kaarten: totaal 15 ongewenst gedrag Bingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 2 verschillende versies met gewenst gedrag. Per versie 5 kaarten: totaal 10 gewenst gedrag Bingokaarten

  pestenbingo-Pakket

  15 PESTENBINGOKAARTEN

  9,95 ex. btw en verzending

  =

  5 set met totaal 15 PestenBingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 3 verschillende versies met ongewenst gedrag. Per versie 3 kaarten: totaal 9 ongewenst gedrag Bingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 2 verschillende versies met gewenst gedrag. Per versie 3 kaarten: totaal 6 gewenst gedrag Bingokaarten

  PESTENBINGO-PAKKET

  SPEEL EEN HEEL SCHOOLJAAR PESTENBINGO


  125 PESTENBINGOKAARTEN

     € 77,- exc. BTW en verzending

   

  =

  5 sets met totaal 125 PestenBingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 3 verschillende versies met ongewenst gedrag. Per versie 25 kaarten: totaal 75 ongewenst gedrag Bingokaarten

  =

  Van de sets zijn er 2 verschillende versies met gewenst gedrag. Per versie 25 kaarten: totaal 50 gewenst gedrag Bingokaarten

  pestenbingokaarten

   

  1 set ongewenst gedrag

   € 21,95 ex. btw en verzending

   

  =

  1 set met 25 PestenBingokaarten met ongewenst gedrag

  pestenbingokaarten

  1 set gewenst gedrag

            € 21,95 ex. btw en verzending

   

  =

  1 set met 25 PestenBingokaarten met gewenst gedrag

  Voor wie?

  De PestenBingo is geschikt voor leerlingen en leerkrachten van groep 4 tot en met 8 in het basis- en speciaal onderwijs.
  Daarnaast is de PestenBingo ook bijzonder waardevol als interventie in de hulpverlening, de kinder- en jeugdopvang, instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking, justitiële jeugdinrichtingen en bij (sport)verenigingen.

   

  ‘Over het algemeen geldt dat een kind alleen in een veilige omgeving op een gezonde manier durft te groeien. De behoefte aan veiligheid moet vervuld zijn. Het kan niet vooruitgeduwd worden, want de niet vervulde behoefte aan veiligheid zal altijd onderhuids aanwezig blijven, altijd roepend naar vervulling ervan.’
  Abraham Harold Maslow (1908-1970, klinisch psycholoog)

  AANDACHT VOOR PESTEN

  Twee vrouwen die het verschil willen maken…

  Aandacht voor Pesten is een landelijk steunpunt en kenniscentrum op het gebied van pesten, ongewenst gedrag en sociale veiligheid. Aandacht voor Pesten is er voor iedereen in de samenleving die, om wat voor reden dan ook kwetsbaar is. In het bijzonder vragen wij warme aandacht voor pesten bij mensen met een (L)VB.

  Aan het roer van deze sociale onderneming staan Anja van de Weerd en Wendy van der Klift. Aandacht voor Pesten is niet zomaar een onderneming. Het is een onderneming met een hart, een ziel én met een verhaal. Want op 1 mei 2021 droeg het bestuur van de Stichting Aandacht voor Pesten haar missie, visie en al haar activiteiten met een warm hart over aan Aandacht voor Pesten. Ook de ambassadeur van de Stichting Heleen Lubbers wilde met al haar expertise en enthousiasme aan Aandacht voor Pesten verbonden blijven.

  Anja van de Weerd is specialist op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking, trauma en de gevolgen daarvan hebben haar speciale aandacht. Zij was de mede-oprichter en adviseur en woordvoerder van de Stichting Aandacht voor Pesten. Anja is Kindercoach en Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut.

  Wendy van der Klift-Bartelings is specialist op het gebied van sociale veiligheid en sektarische groepen. Familiesystemen hebben haar speciale aandacht. Zij was door haar aandachtsgebieden verbonden met de Stichting Aandacht voor Pesten. Wendy is Kindercoach en Psychosociaal Hulpverlener.

  • Auteurs van het Handboek: Samen bouwen aan een succesvol pestprotocol-(L)VB
  • Ontwikkeling van het onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’. Een baanbrekend en innovatief programma om pesten te herkennen, voorkomen en aan te pakken: pestbril.nl
  • Ontwikkeling van het landelijke project ‘Gepest en dan?’: Themacafés en gastlessen over pesten voor mensen met een LVB
  • Adviseringen bij individuele hulpvragen en vragen vanuit de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en de hulpverlening
  • Advisering en kennisdeling media
  • Deelname aan de expertmeeting van het Ministerie van Onderwijs met betrekking tot de vorming van de anti-pestwetgeving in het onderwijs 2015

   

  Het is de missie van Aandacht voor Pesten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het grote maatschappelijke probleem rondom ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid.

  Anja van de Weerd & Wendy van der Klift

   

  Veel gestelde vragen

  Ik ben hulpverlener en wil graag weten hoe ik de PestenBingo in mijn werk kan gebruiken

  De PestenBingo kan ingezet worden voor een klas, een groep of een team waar je hulp bij is gevraagd.
  Daarnaast kan ook bij de individuele cliënt de PestenBingo als interventie worden gebruikt. De cliënt kan ermee bijhouden met welk gedrag hij/zij te maken heeft, of zelf laat zien. Het invullen van de PestenBingokaart stimuleert inzicht en bewustwording. Daarnaast geeft het jou als hulpverlener waardevolle informatie over wat er speelt. De gewenst gedrag Bingokaarten kunnen gebruikt worden om de cliënt te stimuleren positief gedrag te laten zien

  Kan de PestenBingo ook buiten het onderwijs en de hulpverlening worden gebruikt?

  Jazeker, het is als interventie bijzonder geschikt om te gebruiken in iedere setting waar je sociale onveiligheid , ongewenst gedrag en pesten wilt herkennen voorkomen en aanpakken en gewenst gedrag wil stimuleren. Je kunt hierbij denken aan een (sport)vereniging of scoutinggroepen waar gedrag aandacht behoeft

  Ik wil graag een set Pestenbingokaarten versie 2 of 3 bestellen , maar deze besteloptie zie ik niet staan

  Geen probleem. Mail even naar info@aandachtvoorpesten.nl dan regelen we dit even voor je

  Heeft Aandacht voor pesten ook aanbiedingen of interessante acties?

  We hebben regelmatig weggeefacties. Volg ons op sociale media, Facebook, Linkedin en Instagram

  Staat je vraag er niet bij?

  Neem gerust even contact met ons op. Ons mailadres is: info@aandachtvoorpesten.nl onder vermelding van PestenBingo

  AANDACHT VOOR PESTEN

  LANDELIJK STEUNPUNT & KENNISCENTRUM

  www.aandachtvoorpesten.nl

  info@aandachtvoorpesten.nl