26-30 september 2022

Week tegen Pesten

  gratis sociale Veiligheidstool: De PestenBingo


Speciaal voor de Week Tegen Pesten 2022
heeft Aandacht voor Pesten een laagdrempelige sociale veiligheidstool ontwikkeld: de PestenBingo.

PestenBingo is een gesprekstool en heeft daarnaast een signaalfunctie.
Het kan zowel individueel als in een groep worden ingezet.

Je ontvangt bij de PestenBingo ook gratis een handleiding!

 

Lang voordat we van pesten spreken zijn er al tientallen signalen van ongewenst gedrag zichtbaar die erop wijzen dat er iets gaande is in een groep. Het is belangrijk deze signalen te herkennen, zichtbaar en bespreekbaar te maken.

 

.

AANDACHT VOOR PESTEN

Omdat wij het verschil willen maken…

Aandacht voor Pesten is een Landelijk Steunpunt en Kenniscentrum op het gebied van sociale veiligheid, pesten en ongewenst gedrag. Aandacht voor Pesten is er voor iedereen in de samenleving die, om wat voor reden dan ook kwetsbaar is. In het bijzonder vragen wij warme aandacht voor pesten bij mensen met een (L)VB.

Aan het roer staan Anja van de Weerd en Wendy van der Klift. Aandacht voor Pesten werkt met een hart, een ziel én met een verhaal. Op 1 mei 2021 droeg het bestuur van de Stichting Aandacht voor Pesten haar missie, visie en al haar activiteiten met een warm hart over aan Aandacht voor Pesten. Ook de ambassadeur van de Stichting Heleen Lubbers is met al haar expertise en enthousiasme aan Aandacht voor Pesten verbonden.

Anja van de Weerd is specialist op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Pesten bij mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking, trauma en de gevolgen daarvan hebben haar speciale aandacht. Zij was de mede-oprichter en adviseur en woordvoerder van de Stichting Aandacht voor Pesten. Anja is Kindercoach en Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut.

Wendy van der Klift-Bartelings is specialist op het gebied van sociale veiligheid en sektarische groepen. Familiesystemen hebben haar speciale aandacht. Zij was door haar aandachtsgebieden verbonden met de Stichting Aandacht voor Pesten. Wendy is Kindercoach en Psychosociaal Hulpverlener.

  • Auteurs van het Handboek: Samen bouwen aan een succesvol pestprotocol-(L)VB
  • Ontwikkeling van het onlineprogramma ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’. Een baanbrekend en innovatief programma om pesten te herkennen, voorkomen en aan te pakken: pestbril.nl
  • Ontwikkeling van het landelijke project ‘Gepest en dan?’: Themacafés en gastlessen over pesten voor mensen met een LVB
  • Adviseringen bij individuele hulpvragen en vragen vanuit de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en de hulpverlening
  • Advisering en kennisdeling media
  • Deelname aan de expertmeeting van het Ministerie van Onderwijs met betrekking tot de vorming van de anti-pestwetgeving in het onderwijs 2015

 Het is de missie van Aandacht voor Pesten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het grote maatschappelijke probleem rondom ongewenst gedrag, pesten en sociale onveiligheid.

Anja van de Weerd & Wendy van der Klift

 

 

AANDACHT VOOR PESTEN

LANDELIJK STEUNPUNT & KENNISCENTRUM

www.aandachtvoorpesten.nl
www.pestenbingo.nl

info@aandachtvoorpesten.nl